21.10.2013 CLARINi teine aastakoosolek

21. ja 22. oktoobril toimus Prahas üle-euroopalise võrgustiku CLARIN teine aastakoosolek. 23 riigi keeleressursside keskuste esindajad said kokku, arutasid ühiseid probleeme ja lahendusi. Anti ülevaade nii võrgustiku tehnilise taristu olukorrast kui lõimituse hetkeseisust. Koosolekut ilmestasid eri riikides välja töötatud showcase'id - esitlused keeletehnoloogilistest rakendustest ja lahendustest, millest on sotsiaal- ja humanitaarteadlastel juba teadustöös kasu tõusnud. Eesti tutvustas teistele Keeleveebi (Neeme Kahuski esituses) ja Kohanimede andmebaasi KNAB (esitas Tõnis Nurk).

Valmis EKRK logo

 Areal Disain tegi teoks meie mõtted EKRK logost.

Logo märk kujutab stiliseeritud murakamarja, mis tekitab mõtteparalleeli Eestimaa loodusressursside ja keeleressursside vahele. Nende magusate, kuid mitte väga lihtsalt leitavate marjade noppimine nõuab teadmisi nende kasvukohast, kannatust ja pühendumist.

Sai kaunis küll!