EKRK struktuur ja inimesed

Eesti Keeleressursside Keskuse juhtstruktuur ja keskseid teenuseid pakkuvad serverid asuvad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juures. Keskuse keeleressursid arhiveeritakse, majutatakse ja ligipääs tagatakse keskselt, kuid spetsiifilisi ressursse endid töödeldakse delokaliseeritult partnerite serverites või Keskuse serverites.

Tartu Ülikool on juhtiv asutus korpuste, keeletarkvara ning suhtluse modelleerimise vallas ning vastavaid ressursse töötlevad eeskätt TÜ arvutilingvistika uurimisrühma keeleteadlased ning -tehnoloogid.

Tallinna Tehnikaülikool on juhtiv asutus kõnetehnoloogia alal ja vastavad ressursid töödeldakse sealses TTÜ keeletehnoloogia laboratooriumis.

Erinevad sõnastikega seotud ressursid töödeldakse valdkonna juhtivas asutuses Eesti Keele Instituudis.

Eesti Kirjandusmuuseum on juhtiv asutus Eesti kultuuriloo ja rahvaluule vallas. Asutuse mahukad kogud omavad suurt potentsiaali keeletehnoloogia rakendamise jaoks. Lisaks on tegemist juhtiva digihumanitaaria keskusega Eestis.

EKRK nõukogu

Mark Fišel - Tartu Ülikool, nõukogu esimees

E-mail: mark.fishel ät ut.ee

Priit Tamm - Eesti Teadusagentuur, HTMi nimetatud liige

E-mail: priit.tamm ät etag.ee

Martin Eessalu - Haridus- ja Teadusministeerium, HTMi nimetatud liige

E-mail: martin.eessalu ät hm.ee

Ivar Koppel - Tartu Ülikool

E-mail: ivar.koppel ät ut.ee

Tanel Alumäe - Tallinna Tehnikaülikool

E-mail: tanel.alumae ät phon.ioc.ee

Tõnis Nurk - Eesti Keele Instituut

E-mail: tonis.nurk ät eki.ee

Siiri Pärkson - Eesti Kirjandusmuuseum

E-mail: siiri.parkson ät kirmus.ee

Keskusega seotud töötajad Tartu Ülikoolis

Mark Fišel - keeletehnoloogia professor

E-mail: mark.fisel ät ut.ee

Teenused: arhiveerimine ja andmehaldusplaanid, kasutajate nõustamine, ligipääs ja litsentsiküsimused

Joshua Wilbur - digitaalse lingvistika lektor

E-mail: joshua.wilbur ät ut.ee

CLARIN ERIC riiklik koordinaator Eestis

Teenused: kasutajate nõustamine,tegevuste ja teenuste tutvustamine

Krista Liin - TÜ arvutiteaduse instituudi nooremlektor

E-mail: krista.liin ät ut.ee

CLARIN ERIC tehniliste keskuste komitee liige

Teenused: Keeleliin, CLARINi kesksed teenused; kasutajatugi ja nõustamine;

Neeme Kahusk - TÜ arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia õppetooli andmehaldur

E-mail: neeme.kahusk ät ut.ee

CLARIN ERIC standardite komitee liige

Teenused: meta-andmete haldus; Meta-Share ja Korpi tehnilised küsimused; virtuaalmasinad ja GitLab; kasutajatugi ja nõustamine

Aleksei Kelli – TÜ intellektuaalse omandi õiguse professor

aleksei.kelli ät ut.ee

CLARINi õigusasjade komitee Eesti esindaja

Teenused: nõustamine keeleressursside autoriõiguse, isikuandmete kaitse, teadusandmete õigusküsimuste alal

Sander KuusemetsTÜ teadusarvutuste keskuse infotehnoloogia spetsialist

support ät hpc.ut.ee

Teenused: EKRK tehnilise taristu süsteemide administreerimine; EKRK serverite ja virtuaalteenuste varundus ja monitooring ETAISis.