EKRK struktuur ja taristu

Eesti Keeleressursside Keskuse juhtstruktuur ja keskseid teenuseid pakkuvad serverid asuvad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juures. Keskuse keeleressursid arhiveeritakse, majutatakse ja ligipääs tagatakse keskselt, kuid spetsiifilisi ressursse endid töödeldakse delokaliseeritult partnerite serverites või Keskuse serverites.

Tartu Ülikool on juhtiv asutus korpuste, keeletarkvara ning suhtluse modelleerimise vallas ning vastavaid ressursse töötlevad eeskätt TÜ arvutilingvistika uurimisrühma keeleteadlased ning -tehnoloogid.

Tallinna Tehnikaülikool on juhtiv asutus kõnetehnoloogia alal ja vastavad ressursid töödeldakse sealses keeletehnoloogia laboratooriumis.

Erinevad sõnastikega seotud ressursid töödeldakse valdkonna juhtivas asutuses Eesti Keele Instituudis.

Eesti Kirjandusmuuseum on juhtiv asutus Eesti kultuuriloo ja rahvaluule vallas. Asutuse mahukad kogud omavad suurt potentsiaali keeletehnoloogia rakendamise jaoks. Lisaks on tegemist juhtiva digihumanitaaria keskusega Eestis.