EKRK materjalid

EKRK logo

Logo märk kujutab stiliseeritud murakamarja, mis tekitab mõtteparalleeli Eestimaa loodusressursside ja keeleressursside vahele. Nende magusate, kuid mitte väga lihtsalt leitavate marjade noppimine nõuab teadmisi nende kasvukohast, kannatust ja pühendumist. Meie ideed kujundas logoks Areal Disain.

Logofailist leiad kõik logo kujundused, nii ingliskeelse kui eestikeelse Keskuse nime või lühendiga.

 

EKRK-d tutvustav voldik

Saadaval Keskust, partnereid, keeleressursse ja teenuseid tutvustav voldik inglise keeles ja eesti keeles.

 

Euroopa Komisjoni otsus CLARIN ERIC asutamise kohta

KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi kujul (CLARIN ERIC): Otsuse terviktekst.