Eesti Keeleressursside Keskus

Keskus

Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid). Kasutuse hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs olemasolevatele digitaalsetele arhiividele ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid.

Partnerid

EKRK tegutseb nelja partneri konsortsiumina:

  • Tartu Ülikool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Eesti Keele Instituut
  • Eesti Kirjandusmuuseum

Taristu ja teenuste ülesehitus

EKRK toimimisskeem01

Motivatsioon

Loomuliku keele ressursid on erinevate soovijate/huviliste poolt kasutatavad ainult siis, kui olemasolevad keeleressursid on korralikult dokumenteeritud ja arhiveeritud. Selliste, kohati keeleressursside loojatele tarbetutena tunduvate, tegevuste toetamiseks on vaja teatud infrastruktuuri olemasolu, mis korraldaks/koordineeriks sellealast tööd Eestis alates keeletehnoloogiliste standardite väljatöötamisest/fikseerimisest kuni keeleressursside kasutamiseks vajalike juriidiliste lepingute/litsentside koostamiseni.