Korduma Kippuvad Küsimused

Repositoorium

 

Kas repositooriumisse pääseb tõesti ainult TAATi kaudu?

Ei, tegelikult mitte. Kui teil on hea ressurss, mida te tahate võimalikult kiiresti üles laadida, kuid teie asutus ei ole liitunud TAATiga identiteedipakkujana, siis on võimalik registreeruda veebilehel http://www.clarin.eu kasutajaks ja SSO sisselogimisel valida identiteedipakkujana "Clarin.eu website account". Hetkel veel see võimalus ei tööta, kuni see tööle saab, on võimalik ka registreeruda kohaliku kasutajana (Nupp "Register" META-SHARE lehel).

Missugust ressurssi võib üles laadida?
   - Tegemist peab olema keeleressursiga
   - Üles laetakse üks fail, pakituna (zip, gzip, bzip)
   - Praegu on üleslaadimise piirang 1 GB

Missuguseid ressursse ei võeta keeleressursside keskusesse?
   - kui ei ole tegemist digitaalse keeleressursiga
   - kui ressursi kasutamistingimused ei ole selged
   
Mis saab siis, kui ma ei taha oma ressurssi keskusesse anda?

Ressurssi ei pea andma füüsiliselt EKRK repositooriumisse. Kui teil on ressurss, mida te peate vajalikuks anda välja ainult range kasutuslepingu alusel (näiteks sisaldab see tundlikke isikuandmeid), siis võib repositooriumisse üles laadida ainult ressursi kohta käivad andmed (nn metaandmed), sealhulgas ka failide nimed ja kontrollsummad. Nii on võimalik kasutajal olla kindel, et ta saab selle, mida vajab, kuid väheneb oht tundlike andmete lekkimiseks.

Mis on PID ja kontrollsumma?

PID on püsiv identifikaator, nagu ISBN raamatute puhul. Meie kasutame handle.net-i identifikaatoreid, mis töötavad ka veebiviitena.

Kontrollsumma arvutatakse kindla protokolli alusel faili kohta. Kui faili on muudetud, siis on ka kontrollsumma teine.

PIDi ja kontrollsumma kasutamine kindlustab selle, et ressursile on hea viidata, ja et viidatud ressurss on ikka kindlasti see, mida on kirjeldatud.

Miks peab ressursi panema EKRK repositooriumisse ja veel keeletehnoloogia leheküljele?
Veebiportaal http://keeletehnoloogia.ee on loodud riiklike keeletehnoloogia programmide (EKKTT ja EKT) tulemuste kajastamiseks. Projekti täitjatele on pandud kohustus kirjeldada oma tulemusi sellel lehel ja loodud võimalus ka tehtud ressursside ja vahendite avalikustamiseks. See kirjeldamise vorm ei ole kuidagi ette antud, see võimaldab väga erinevatel tasemetel kirjeldusi.

Meie soovitame paigutada ressursid EKRK repositooriumisse ja keeletehnoloogia leheküljele panna pikem kirjeldus  (ja/või taustatutvustus, dokumentatsioon), millele saab repositooriumist viidata.  

Miks on repositoorium ainult ingliskeelne?

Praegu on meil kasutuses META-NETi jaoks loodud repositoorium. META-NET on rahvusvaheline projekt, milles osaleb väga palju teadusasutusi paljudest eri riikidest, sellepärast on see ingliskeelne. See ei jää igavesti nii, tegeleme praegu nii selle vahendi eestindamisega kui uue repositooriumisüsteemi loomisega. Uue süsteemi valmimisel kanname andmed ise üle.