05.04.2012 Keeleressursside Keskusest Sirbis

Keeleressursside Keskuse starti kajastas ka kultuurileht Sirp oma kuulisas "Keele infoleht". 16.03.2012 ilmunud "Keele infolehes" andis Eesti Keeleressursside Keskuse ideest ja eesmärkidest ülevaate keskuse juht Kadri Vider.