19.10.2013 Keeleressursside keskuse voldik

Trükist saabus Keeleressursside keskust tutvustav voldik (esialgu inglise keeles, peagi ka eesti keeles).