CLARIN2020 konverents

Koroonaolukord on millegi jaoks ka hea, sest avab CLARINi aastakonverentsi 5.-7. oktoobrini veebis (Zoomi keskkonnas) ning palju laiemale huviliste ringile ja see kõik on tasuta, ainult registreerimise vaev! Konverentsi tutvustab ka CLARINi uudiskirja erinumber.

CLARINi aastakonverents toimub sel aastal, erinevalt eelmistest aastatest, täielikult virtuaalsena. Seekord soovitakse jõuda senisest laiema publikuni ja kasutada innovatiivseid veebipõhiseid lähenemisi; konverentsi kava hõlmab nüüd ka mitteformaalset programmi ja oodatud on ka kõik, kes varem pole konverentsil osalenud. Uutmoodi konverentsiprogrammi elementideks on näiteks:
 • Plenaaristungid näevad välja rohkem modereeritud vestluste moodi, kus püütakse tekitada varasemast rohkem ettekannete autorite ja publiku vahelist suhtlust.
 • Vaatmike (see on ingl k poster presentations soovituslik vaste ÕSi järgi) ehk plakatettekannete autoritega on võimalik suhelda jututoa-chati teel.
 • Esitluste slaidid, vaatmikud ning esitlustega seotud salvestised on konverentsi veebilehel saadaval enne konverentsi.
 • Eraldi sessioonid toimuvad doktorantidele ja õppejõududele, kes kasutavad oma töös CLARINi teadustaristu ressursse.
Soovitan heita pilk peale konverentsi programmile, sest  teemarubriike on palju ja huvipakkuvat leiab nii keeletehnoloogiast, märgendamisest, (digihumanitaaria kui ka kitsamalt keeleteaduse) analüüsimeetoditest ja -vahenditest, huvitavatest uurimisteemadest digihumanitaarias ja sotsiaalteadustes, andmekogudest ja nende hooldamisest, meta-andmetest ja õiguslikest probleemidest.
Kutsutud ettekanne:
Language Technology & Hypothesis Testing - Dr. Antske Fokkens  (Faculty of Humanities, Vrije Universiteit Amsterdam)
Kõikide ettekannete abstraktid on juba nähtavad siin ning ettekannete täistekstid siin.
 
Huvi võib pakkuda ka paneel "Artificial Intelligence, Language Data and Research Infrastructures" või viie eestlasest kaasautori osalusel ettekanne isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest teadusasutuste poolt - "CLARIN Contractual Framework for Sharing Language Data: The Perspective of Personal Data Protection".
 
Konverentsi mitteformaalse osa programm:
 • 5. oktoobril 2020 kl 11:30 kuni 12:30 CLARINi veebikohvik, mille eesmärk anda kokkuvõtlik ülevaade CLARINi tegevusest. Registreerumine siin.
 • 6. oktoobril kl 11 kuni 12:45 pakutakse konverentsil osalejate vahelist suhtlusvõimalust virtuaalkeskkondades, registreerumine (sama mis kogu konverentsile) siin.
 • 7. oktoobril kl 12-12:30 toimub improvisatoorne uutmoodi online komöödiaetendus tehisintellekti teemadel "Improbotics" - see etendus on juba varem mujal tähelepanu äratanud ja ühe auhinnagi pälvinud, täpsemalt saab etenduse kohta lugeda siin.
Konverentsiprogramm hõlmab lisaks põhiprogrammile veel järgnevaid osi, kuhu veel on võimalik end osalejana kirja panna:
 • CLARIN Bazaar - innovatiivsete pilootprojektide esitlused
 • CLARINi tudengisessioon - võimalus doktorantidele esitleda tööd, mis toetub CLARINi infrastruktuurile või toetab seda
 • CLARINi konsulteerimissessioon - interdistsiplinaarsete või varases staadiumis olevate uurimisprojektide osalejad saavad küsida nõu CLARINi ekspertidelt
 • CLARIN klassiruumis - õpetajad saavad jagada (häid ja halbu) kogemusi CLARINi vahendite, ressursside jms kasutamise kohta.
Konverentsi arenguid saab sotsiaalmeedia kaudu jälgida Twitteris #CLARIN2020.
 
CLARIN on üle-euroopaline keeleressursside ja -tehnoloogia võrgustik, mille koostööpartner Eestis on Eesti Keeleressursside Keskus.