EKT konverents 23.-24.04.2014

Eesti keeletehnoloogias toimuvat (sh EKK tegevusi) kajastab "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" konverents 23. ja 24. aprillil 2014.  Konverentsil osalemine on tasuta, saab kuulda uuematest tegevustest ja ise KT tuleviku arutamisel kaasa lüüa.

21.10.2013 CLARINi teine aastakoosolek

21. ja 22. oktoobril toimus Prahas üle-euroopalise võrgustiku CLARIN teine aastakoosolek. 23 riigi keeleressursside keskuste esindajad said kokku, arutasid ühiseid probleeme ja lahendusi. Anti ülevaade nii võrgustiku tehnilise taristu olukorrast kui lõimituse hetkeseisust. Koosolekut ilmestasid eri riikides välja töötatud showcase'id - esitlused keeletehnoloogilistest rakendustest ja lahendustest, millest on sotsiaal- ja humanitaarteadlastel juba teadustöös kasu tõusnud. Eesti tutvustas teistele Keeleveebi (Neeme Kahuski esituses) ja Kohanimede andmebaasi KNAB (esitas Tõnis Nurk).