05.04.2012 Keeleressursside keskusest ajakirjas UT

Ajakiri Universitas Tartuensis kirjutab Eesti Keeleressursside Keskusest.Ajakirja UT 2012. aasta aprillinumbris ilmus Sven Pauluse intervjuu keskuse juhi Kadri Videriga.