Kõneandmebaasid

EKI logoEesti emotsionaalse kõne korpus ressurss META-SHARE'is

Eesti emotsionaalse kõne korpus sisaldab loetud viha-, rõõmu- ja kurbuselauseid ning neutraalseid lauseid. Laused kuvatakse tekstina ja need on klõpsates kuulatavad. Lause juures on näidatud ka emotsiooni tajuprotsent.

EKI logo Eesti Keele Instituudi fonoteek ressurss META-SHARE'is

Eesti Keele Instituudi fonoteegi leheküljel saab kuulata eesti murrete, soome-ugri keelte ja väliseesti keele helinäiteid.

EKI logo EKI eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv (EMSUKA) ressurss META-SHARE'is

Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv on maailma suurim eesti murdekeelt kajastav kogu. Arhiivis leidub nii salvestatud kui ka kirja pandud materjale eesti murrete, soome-ugri keelte ja väliseesti keele kohta.

EKI logo Kõnesünteesi kõnekorpus Eva ressurss META-SHARE'is

Kõnesünteesi akustiline baas, mida on kasutatud eestikeelsete sünteeshäälte loomiseks.