Paralleelkorpuses kasutatud olemid

 
html kood unicode eestikeelne seletus
AElig Æladina suur AE
Aacgr Άkreeka suur alfa aktsendimärgiga
Aacute Áladina suur A akuudiga
Acirc Âladina suur A katusega
Agr Αkreeka suur alfa
Agrave Àladina suur A graavisega
Aring Åladina suur A ülasõõriga
Atilde Ãladina suur A tildega
Auml Äladina suur A täppidega
Bgr Βkreeka suur beeta
Ccedil Çladina suur C sediiga
Dgr Δkreeka suur delta
EEgr Ηkreeka suur eeta
ETH Ðladina suur ETH
Eacgr Έkreeka suur epsilon aktsendimärgiga
Eacute Éladina suur E akuudiga
Ecirc Êladina suur E katusega
Ecy Эkirillitsa suur E
Egr Εkreeka suur epsilon
Egrave Èladina suur E graavisega
Euml Ëladina suur E täppidega
Ggr Γkreeka suur gamma
Iacute Íladina suur I akuudiga
Icirc Îladina suur I katusega
Igr Ιkreeka suur ioota
Igrave Ìladina suur I graavisega
Iuml Ïladina suur I täppidega
KHgr Χkreeka suur hii
Kgr Κkreeka suur kappa
Lgr Λkreeka suur lambda
Lstrok Łladina suur L läbiva kriipsuga
Mcy Мkirillitsa suur M
Mgr Μkreeka suur müü
Ngr Νkreeka suur nüü
Ntilde Ñladina suur N tildega
OElig Œladina suur ligatuur OE
OHacgr Ώkreeka suur oomega aktsendimärgiga
OHgr Ωkreeka suur oomega
Oacute Óladina suur O akuudiga
Ocirc Ôladina suur O katusega
Ogr Οkreeka suur omikron
Ograve Òladina suur O graavisega
Oslash Øladina suur O läbiva kaldkriipsuga
Otilde Õladina suur O tildega
Ouml Öladina suur O täppidega
PHgr Φkreeka suur fii
PSgr Ψkreeka suur psii
Pcy Пkirillitsa suur P
Pgr Πkreeka suur pii
Rcaron Řladina suur R haagiga
Rgr Ρkreeka suur roo
Scaron Šladina suur S haagiga
Sgr Σkreeka suur sigma
THgr Θkreeka suur theeta
Tgr Τkreeka suur tau
Uacute Úladina suur U akuudiga
Ugr Υkreeka suur üpsilon
Ugrave Ùladina suur U graavisega
Uuml Üladina suur U täppidega
Xgr Ξkreeka suur ksii
Yacute Ýladina suur Y akuudiga
Zcaron Žladina suur Z haagiga
Zgr Ζkreeka suur zeeta
aacgr άkreeka väike alfa aktsendimärgiga
aacute áladina väike A akuudiga
acirc âladina väike A katusega
acy аkirillitsa väike a
aelig æladina väike AE
agr αkreeka väike alfa
agrave àladina väike A graavisega
amp &ja-märk (ampersand)
aogon ąladina väike A pöördsediiga
aring åladina väike A ülasõõriga
atilde ãladina väike A tildega
auml äladina väike A täppidega
bgr βkreeka väike beeta
ccaron čladina väike C haagiga
ccedil çladina väike C sediiga
deg °kraadimärk
dgr δkreeka väike delta
dollar $dollarimärk
eacute éladina väike E akuudiga
ecirc êladina väike E katusega
eeacgr ήkreeka väike epsilon aktsendimärgiga
eegr ηkreeka väike eeta
egr εkreeka väike epsilon
egrave èladina väike E graavisega
eogon ęladina väike E pöördsediiga
eth ðladina väike ETH
euml ëladina väike E täppidega
euro euro
ge suurem-või-võrdne-märk
ggr γkreeka väike gamma
gt >suurem-kui-märk
iacgr ίkreeka väike ioota aktsendimärgiga
iacute íladina väike I akuudiga
icirc îladina väike I katusega
icy иkirillitsa väike i
idigr ϊkreeka väike ioota diereesiga
iecy еkirillitsa väike je
igr ιkreeka väike ioota
igrave ìladina väike I graavisega
iuml ïladina väike I täppidega
jcy йkirillitsa väike i lühike
kcedil ķladina väike K sediiga
kcy кkirillitsa väike k
kgr κkreeka väike kappa
khgr χkreeka väike hii
ldquo vasak kahekordne jutumärk ( „ või «)
le väiksem-või-võrdne-märk
lgr λkreeka väike lambda
lstrok łladina väike L läbiva kriipsuga
lt <väiksem-kui-märk
mgr μkreeka väike müü
middot ·selline keskmine punkt
ncy нkirillitsa väike n
ne mitte-võrdne
ngr νkreeka väike nüü
ntilde ñladina väike N tildega
oacgr όkreeka väike omikron aktsendimärgiga
oacute óladina väike O akuudiga
ocirc ôladina väike O katusega
ocy оkirillitsa väike o
oelig œladina väike ligatuur OE
ogr οkreeka väike omikron
ograve òladina väike O graavisega
ohacgr ώkreeka väike oomega aktsendimärgiga
ohgr ωkreeka väike oomega
ordm ºo) kraadimärk, millel kriips all
oslash øladina väike O läbiva kaldkriipsuga
otilde õladina väike O tildega
ouml öladina väike O täppidega
permil promilli märk
pgr πkreeka väike pii
phgr φkreeka väike fii
plusmn ±pluss-miinus
pound £naelsterling
psgr ψkreeka väike psii
quest ?küsimärk (segakorpuses kasutuses tundmatu kujuga märgi tähistamiseks)
quot "jutumärk
rcaron řladina väike R haagiga
rcy рkirillitsa väike r
rdquo parempoolne kahekordne jutumärk (“ või »)
rgr ρkreeka väike roo
scaron šladina väike S haagiga
scy сkirillitsa väike s
sect §paragrahvimärk
sfgr ςkreeka väike sigma lõputähena
sgr σkreeka väike sigma sõna keskel
squ tühi ruut
szlig ßladina väike SZ
tcy тkirillitsa väike t
tgr τkreeka väike tau
thgr θkreeka väike theeta
thorn þladina väike THORN
tilde ܲväike tilde
times ×korrutusmärk
uacgr ύkreeka väike üpsilon aktsendimärgiga
uacute úladina väike U akuudiga
ucirc ûladina väike U katusega
udigr ϋkreeka väike üpsilon diereesiga
ugr υkreeka väike üpsilon
ugrave ùladina väike U graavisega
uuml üladina väike U täppidega
vcy вkirillitsa väike v
xgr ξkreeka väike ksii
yacute ýladina väike Y akuudiga
ycy ыkirillitsa väike õ
yuml ÿladina väike Y täppidega
zcaron žladina väike Z haagiga
zgr ζkreeka väike zeeta