Home

Suulise keele korpusega seotud projektid

Eesti linnakeelte kogumine ja uurimine (ETF3105) 1997–2000

Eestikeelse dialoogi modelleerimine arvutil (ETF4555) 2001–2003

Morfoloogiliselt märgendatud korpus (riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuskultuur”) 2002

Märgendatud dialoogikorpuse loomine eesti suulise kõne korpuse baasil (riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuskultuur”) 2002

Dialoogikorpus kui eestikeelse kasutajaliidese alus (riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuskultuur”) 2003

Eestikeelne infodialoog arvutiga (EKKTT06-15, EKRM04-11)  2004–2008

Eesti kõnekeele korpuse kogumine ja translitereerimine (Compilation and transliteration of the corpus of spoken Estonian) (EKRM04-3, EKKTT06-17) 2004–2008

Tartu ülikooli eesti kõnekeele audio- ja videokorpuse kogumine ja otsingutarkvara loomine (Compilation of the University of Tartu audio and video corpus of spoken Estonian and creation of search software) (EKKTT09-61) 2009–2010

Suulise eesti keele audiovisuaalse suhtluskorpuse kogumine ja päringusüsteemi arendamine (Compilation of the Estonian audiovisual interaction corpus and development of a search system) (EKT8) 2011–2014

Eestikeelse spontaanse dialoogi struktuuri loomise keelelised vahendid (The Linguistic Means of Structure Formation in Estonian Spontaneous Dialogue) (ETF8558) 2011–2014

Suulise eesti keele tervikkäsitlus (Complete description of spoken Estonian) (EKKM14-308) 2014–2016

Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse täiendamine ja tasakaalustamine (Supplementation and equilibration of the University of Tartu corpus of spoken Estonian) EKKM14-310 2014–2018