Home

Artikleid suulise keele korpuse kohta

Hennoste, T. (2000). Suulise eesti keele uurimine: transkriptsioon, taust ja korpus. Keel ja Kirjandus, 2, 91−106.

Hennoste, T. (2003). Suulise eesti keele uurimine: korpus. Keel ja Kirjandus, 7, 481−500.

Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). From Human Communication to Intelligent User Interfaces: Corpora of Spoken Estonian. Proceedings of the LREC-2008 (CD): 6th International Conference on Language Resources and Evaluation; Marrakech; 28-30 May 2008. Ed. Calzollari, N.; Chouki, K.; Mangaard, B.; Mariani, J.; Ojdik, J.; Piperidis, S.; Tapias, D. Morocco: ELRA, 1−8.

Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. H. Metslang, M. Langemets, M.-M. Sepper, R. Argus (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (111−130). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Hennoste, T.; Lindström, L.; Rääbis, A.; Toomet, P.; Vellerind, R. (2000). Eesti suulise kõne korpus ja mõnede allkeelte võrdluse katse. Arvutuslingvistikalt inimesele (245−283). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 1).

Hennoste, T.; Lindström, L.; Rääbis, A.; Toomet, P.; Vellerind, R. (2000). Tartu University Corpus of Spoken Estonian. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factaru (Pars II): Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum; Tartu; 07.-13.8.2000. Tartu: Eesti Fennougristide Komitee, 340−341.

Suulise keele korpuse otsingumootori kohta:

Orasmaa, Siim ; Käärik, Reina ; Vilo, Jaak ; Hennoste, Tiit (2010). Information Retrieval of Word Form Variants in Spoken Language Corpora Using Generalized Edit Distance. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10): The International Conference on Language Resources and Evaluation; Valletta, Malta; May 17-23, 2010. Ed. Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odjik, Jan. Valletta, Malta: ELRA, 623−629.

Suulise keele korpuse morfoloogilise märgendamise ja selle probleemide kohta:

Hennoste, T.; Lindström, L.; Gerassimenko, O.; Jansons, A.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Toomet, P.; Vellerind, R. (2002). Suuline kõne ja morfoloogiaanalüsaator. Pajusalu, R.; Hennoste, T. (Toim.). Tähendusepüüdja: pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks 22. jaanuaril 2002 (161−171). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 3).

Dialoogikorpuse EDiK kohta:

Gerassimenko, O.; Hennoste, T.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Valdisoo, M.; Vutt, E. (2007). Razmečennõi dialogovõj korpus i modelirovanie dialoga: obzor Estonstogo Dialogovoga Korpusa EDiK. Dokladõ meždunarodnoj naučnoj konferencii: Megaling` 2007. Gorizontõ prikladnoj lingvistiki i lingvističeskih tehnologij; 23-29.09.2007; Ukraina, Krõm, Partenit. Toim. Shirokov, V.A.; Dikareva, S.S. Simferopol: Simferopol: Publishing house DIP, 116−117.

Gerassimenko, O.; Hennoste, T.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Valdisoo, M.; Vutt, E. (2008). Annotated Dialogue Corpus as a Language Resource: An Overview of the Estonian Dialogue Corpus. Prikladna lingvistika ta lingvistichni tehnologii: Megaling 2007, Ukraina, september 2007. Ed. Shirokov, V. Kiiev: Dovira, 102−110.

Gerassimenko, O.; Hennoste, T.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Valdisoo, M.; Vutt, E. (2004). Annotated Dialogue Corpus as a Language Resource: An Experience of Building the Estonian Dialogue Corpus. The Baltic Perspective: 1st Baltic Conference Human Language Technologies; Riga, Latvia; 21.-22.04.2004. Riga, Latvia, 150−155.

Gerassimenko, O.; Hennoste, T.; Koit, M.; Kasterpalu, R.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Valdisoo, M.; Vutt, E. (2006). Razmechennyj korpus dialogov kak resurs modelirovanija dialoga: organizacija i razmetka Estonskogo korpusa dialogov. Sovremennye informacionnye tehnologii i pis'mennoe nasledie: ot drevnih rukopisej k elektronnym tekstam. Izhevsk, 13.–17.07.2006. Izhevsk: Izdatel'stvo IzhGTU, 32−37.

Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. H. Metslang, M. Langemets, M.-M. Sepper, R. Argus (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (111−130). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Hennoste, T.; Koit, M.; Kullasaar, M.; Rääbis, A.; Vutt, E. (2002). Eesti dialoogikorpuse loomise probleemid. Pajusalu, R.; Hennoste, T. (Toim.). Tähendusepüüdja : pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks 22. jaanuaril 2002 (143−160).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 3).

Hennoste, T.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K.; Valdisoo, M.; Vutt, E. (2003). Developing a Typology of Dialogue Acts: Some Boundary Problems. 4th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue; Sapporo, Japan; 05.-06.07.2003. Sapporo, 226−235.

Hennoste, T.; Koit, M.; Rääbis, A.; Valdisoo, M. (2004). Developing a Dialogue Act Coding Scheme: An Experience of Annotating the Estonian Dialogue Corpus. 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004); Lisboa, Portugal; 24.05.2004. Ed. Oostdijk, N.; Kristoffersen, G.; Sampson, G. Lisboa, Portugal, 40−47.

Hennoste, T.; Rääbis, A. (2004). Dialoogiaktid eesti infodialoogides: tüpoloogia ja analüüs. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Koit, M. (2003). Märgendatud dialoogikorpus kui keeleressurss. Toimiv keel. I: töid rakenduslingvistika alalt (119−136). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Eesti Keele Instituudi toimetised, 12).

Vestlusanalüüsi transkriptsiooni kohta:

Hepburn, A.; Bolden, G. B. (2013). Transcription. – Sidnell, J. & Stivers, T. (Eds). Blackwell Handbook of Conversation Analysis (pp 57-76). Oxford: Blackwell.

Suulise keele korpuste kohta üldiselt:

Adolphs, S.; Carter, R. (2013). Spoken Corpus Linguistics: From Monomodal to Multimodal. London: Routledge.

Jenks, Christopher (2011). Transcribing Talk and Interaction: Issues in the Representation of Communication Data. Amsterdam: John Benjamins.

Mondada, L. (2013), The Conversation Analytic Approach to Data Collection. – The Handbook of Conversation Analysis (Jack Sidnell, Tanya Stivers, eds.), Wiley-Blackwell, no. 698, pp. 32–56.