Home

Suulise eesti keele korpuse kasutamine

Korpus jaguneb eri piirangutasemetega alaosadeks. Uurijad saavad kasutada transkriptsioone ja salvestisi teadus- ja õppe-eesmärkidel. Osa salvestisi on eetilistel põhjustel kasutatavad vaid suulise ja arvutisuhtluse labori töötajate ja/või teksti korpusesse andja jaoks. Materjali kasutajad peavad esitama tööplaani, allkirjastama konfidentsiaalsuskohustuse ja piirama avalikult esitatavate tsitaatide mahtu.