CLARINi aastakonverents 2021

CLARINi aastakonverents toimub taas virtuaalselt! 

Osalema on oodatud kõik huvilised, kuid registreeri end KOHE, sest hiljem ei pruugi enam mahtuda!

Miks? 

Kolm päeva (27.-29. september) täis tihedat ja mitmekesist programmi võib pakkuda midagi olulist just sulle - digihumanitaaria ja -sotsiaalteaduste, keeleressursside, keeletehnoloogia teadlasele või tudengile. Ekstra tähelepanu võiks pöörata doktorantide sessioonile (27.09 kell 14.30 - 15.30 (EET)) ja CLARINi ressursside ja kogemuse kasutamisele õppetöös (28.09 kell 14.30 - 15.30 (EET)).

Kutsutud esinejate ettekanded on laia ampluaaga: 

  1. From Punched Cards to Linguistic Linked Data … Through Infrastructures - Marco Passarotti
  2. Language Technologies Beyond Research: From Poetry to Music Industry - Elena González-Blanco
  3. Language Modeling and Artificial Intelligence - Tomáš Mikolov

Mitmekesised ettekandesessioonid hõlmavad peamiste teemadena:

  • Ressursid (Resources)
  • Ressursside kasutamine uurimistöös (Research Use Cases)
  • Teadusandmete haldus, meta-andmed ja nende hooldamine (Research Data Management, Metadata and Curation)
  • Õiguslikud küsimused, seotud keeleressursside kasutamisega uurimistöös (Legal Issues Related to the Use of LRs in Research)
  • Repositooriumid ja CLARINi rahvuslikud keskused (Repositories and National CLARIN Centres)
  • Keeleandmete märgendamise ja kogumise töövahendid (Annotation and Acquisition Tools)