Suulise ja arvutisuhtluse labor

Suulise kõne uurimisrühm tegutseb Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis alates 1997. aastast Tiit Hennoste juhtimisel. 2011. aastal loodi suulise ja arvutisuhtluse labor.

Suulise ja arvutisuhtluse labori tegevus jaguneb kolme valdkonda:

  1. Suulise keele ja suhtluse uuringud, mis haaravad suulise keele ja selle kasutuse eri valdkondi. Olulisemad teemad on koondunud suulise süntaksi ja dialoogi ehituse ümber (küsimused ja vastused, direktiivid, tekstis tehtavad parandused, partiklid jm). Põhilised uurimismeetodid on vestlusanalüüs ja suhtluslingvistika.
  2. Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse kogumine, transkribeerimine ja märgendamine. 
  3. Arvutisuhtluse ja arvutikeele kogumine ja uurimine. Arvutisuhtluses on kujunenud välja spontaanse kirjaliku dialoogi erinevad vormid (MSN, jututoad, kommentaarid). Nendes kasutatav keel on lähedane suulise suhtluse keelega ja sellest mõjutatud.

Suulise ja arvutisuhtluse labori tööd juhib Tiit Hennoste. Suulise eesti keele korpuse administraator on Andriela Rääbis. Uurimisrühma kuuluvad veel Olga Gerassimenko, Kirsi Laanesoo ja Andra Rumm, varem on sellesse kuulunud ka Airi Jansons, Riina Kasterpalu (Vellerind), Liina Lindström, Krista Mihkels (Strandson), Piret Toomet.