Koondkorpus: Uus meedia

 

Sisu

See allkorpus sisaldab nn uue meedia keelekasutust ehk nelja interneti tekstiklassi tekste.

Neist kolm - uudisgrupid, foorumid ja kommentaarid - on küllalt sarnased selleks, et neid dokumenteerida koos. Jututoad on aga dokumenteeritud eraldi.