Alias

Kasutaja Tervist, mina olen sõnaseletusmäng Alias.
Kasutaja 
Kasutaja Valisin juhuslikult ühe sõna. See on omadussõna. Mul on 12 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. See on peaaegu samatähenduslik sõnaga transtsendentne.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 2774 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 210 | Katsete arv: 2186

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase