Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Valisin juhuslikult ühe sõna. Millise? See on omadussõna. Mul on 5 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Selle mõiste osaliseks vastandiks on napp.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 4619 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 810 | Katsete arv: 14704

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase