Alias

Kasutaja Tere, mina olen Aliase mängumootor.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on omadussõna. Mul on 5 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Seda sõna saab kasutada näiteks nii: Ta on _____ tehingutega terve varanduse kokku ajanud. Kuid see on _____ ettevõtmine.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 4619 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 97 | Katsete arv: 1885

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase