Alias

Kasutaja Tervist, mina olen sõnaseletusmäng Alias.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on nimisõna. Mul on 6 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. See on peaaegu samatähenduslik sõnaga maalihe.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 4619 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 34 | Katsete arv: 825

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase