Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on tegusõna. Mul on 3 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. See on teatud liiki rääkima.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 2774 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 163 | Katsete arv: 1963

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase