Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on nimisõna. Mul on 12 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Selle mõiste sünonüümiks on näiteks üle_____.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 644 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 210 | Katsete arv: 2182

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase