Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Valisin juhuslikult ühe sõna. See on nimisõna. Mul on 12 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Selle mõiste sünonüümiks on näiteks õie_____.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 644 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 623 | Katsete arv: 9933

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase