Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on nimisõna. Mul on 12 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Selle üks liik on juuni.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 644 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 663 | Katsete arv: 5835

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase