Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Valisin juhuslikult ühe sõna. See on nimisõna. Mul on 5 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. See on teatud liiki rahulolematus.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 2774 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 657 | Katsete arv: 8166

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase