Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Mul on üks sõna. See on määrsõna. Mul on 12 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Seda sõna saab kasutada näiteks nii: Nad on _____ tulnud ega ole veel kohanenud.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 2774 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 396 | Katsete arv: 5333

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase