Alias

Kasutaja Tere, hakkame sõnaseletusmängu mängima.
Kasutaja 
Kasutaja Valisin juhuslikult ühe sõna. Millise? See on nimisõna. Mul on 4 vihjet.
Kasutaja 1. vihje. Selle mõiste sünonüümiks on näiteks VIII.

   

Sõnu seletan Eesti wordneti põhjal ja sõnavorme analüüsin EstMorfi abil | TÜ arvutiteaduse instituut | Sven Aller, 2014
Sõnu: 2774 | Küsitud sõnu: 1 | Õigesti arvatud: 1110 | Katsete arv: 17757

0/0
Uus mäng: kerge tase Uus mäng: keskmine tase Uus mäng: raske tase