Ressurssidele ligipääsu tagamine

Ligipääsuga infrastruktuurile ja keeleressursside kasutamisele pakutakse:

• Kasutajate jaoks autoriseeritud ligipääsu. Kasutajad Keskuse jaoks on nii keeleressursside loojad, pakkujad ja arhiveerijad kui kogutud ressursside (lõpp)kasutajad. Erinevatele kasutajatele pakutakse ligipääsu erinevatele taristu (serverite ja protsesside) virtuaalsetele osadele vastavalt kasutajate eesmärkidele ja kasutusõigustele.

• Ressurssidele litsentseeritud kasutust. Kõiki majutatud ja kogutud ressursse saab kasutada erinevate kasutuslitsentsi tüüpide alusel. Kasutuslitsentse on peamiselt 3 tüüpi:

  • teaduskasutus
  • avalik kasutus
  • kommertskasutus

Kasutuskorra (litsentsitüübi) valik iga konkreetse ressursi jaoks sõltub ressursist (milline kasutus on lubatud sõltuvalt omanikuõigustest), kasutaja iseloomust (teaduskasutaja partnerite juures, teaduskasutaja partneritest väljaspool, avalikkus, ärikasutaja) ning kasutamise eesmärkidest (teaduskasutus, avalik kasutus, kasutus hariduslikel eesmärkidel, ärikasutus).

Ligipääsuteenuse kasutamise peamine tingimus on kasutaja autentimine ja autoriseerimine vastava keskkonna kaudu. Autoriseerimise tulemusena saab kasutaja ligipääsu tema õigustega kooskõlas olevatele teenustele, kuid ka võimaluse esitada avaldusi oma õiguste muutmiseks. Läbivalt arvestatakse CLARIN ERIC seatud tingimustega.