Keeleressursside kogumine ja kvaliteedi hindamine

Ressursside kogumine on vajalik eeldus teiste Keeleressursside keskuse teenustele - ressursside arhiveerimisele ja juurdepääsu võimaldamisele. Keskus otsib ühendust teadaolevate keeleressursside valdajatega ning tutvustab neile pakutavaid võimalusi, kuid samuti on võimalik igal huvilisel ise oma ressursside kaasamise asjus Keeleressursside keskusega kontakteeruda.

Ressursi kaasamine hõlmab järgnevat:

 • Ressursside kaardistamine, ressursiomanikega kontakteerumine.
 • Keskuse võimaluste tutvustamine, vajadusel kasutamiskoolitus.
 • Kasutuslepingu ja kasutajalitsentside väljatöötamine, eksisteerivate litsentsitingimuste tutvustamine.
 • Levinud standardite tutvustus, standarditele vastavuse kontroll, vajadusel Keskuse kaasabil ressursi konverteerimine eri formaatidesse.
 • Ressursi kvaliteedi hinnang, valideerimis- ja evalveerimisressursid. Kvaliteedihinnangu võib Keskus kasutaja soovi korral anda ka siis, kui ressurssi Keskusesse kaasata ei soovita, vaid on vaja üksnes sõltumatut kvaliteedimärgist. Lisaks hinnangule annab Keskus ka soovitusi kvaliteedi parandamiseks ning suunab seotud juhendmaterjalide ning arendusvahendite juurde.
 • Soovi korral ressursi majutamine Keskuse serverites, juurdepääsu võimaldamine nii allalaetaval kui veebi kaudu kasutataval kujul. Sellega kaasneb ressursi märgendamine metaandmetega, mis parandab ressurssidest ülevaate saamist.
 • Keskuses olevaid ressursse saab ühtselt kasutada, edasi arendada ning uuemaid versioone lisada, samuti võib anda ressursi kasutajatele õiguse ressurssi omalt poolt täiendada.

Kasu ressursi kaasamisest

 • Ressursi nähtavus paraneb, nii eestisiseselt kui rahvusvaheliste võrgustike kaudu.
 • Tagasiside nii Keskuselt kui kasutajatelt ressursi kvaliteedi, formaadi ja kasutatavuse osas. Võimalus hinnata oma ressursi paiknemist keeletehnoloogiamaastikul.
 • Kasutaja orienteerub olemasolevates ressurssides tänu metaandmetele, ühtses raamistikus kasutuslitsentsidele ja kvaliteedihinnangutele.
 • Võimalus oma ressurssi arendada koostöös teiste Keskuse ressurssidega, kasutades Keskuses saadaolevaid vahendeid.
 • Säilitatakse ressursi varasemad versioonid - võimalus viidata tagasi varasematele tulemustele, võrrelda erinevaid versioone.