Kasutajate nõustamine ja koolitamine

Kasutajate koolitamisel pakutakse:

  • arhiveerimis- ja töötlemisvõimaluste tutvustamist ressursside loojatele ja pakkujatele;
  • kasutusvõimaluste tutvustamist ja koolitust ressursside kasutajatele;
  • litsentsitingimuste tutvustamist.

Teenus on suunatud:

• ressursiloojatele ja omanikele, kes soovivad majutada ja töödelda oma ressursse keeleressursside keskuses. Eelkõige riikliku rahastuse (eelkõige riiklike programmide „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi 2006-2010“ ja „Eesti keeletehnoloogia 2011-2017“) toel valminud keeleressursid ja keeletehnoloogilised vahendid tuleb kõik dokumenteeritult arhiveerida keskuses. Seda kasutajate sihtgruppi tuleb koolitada eelkõige arhiveerimise ja litsentseerimise osas. Ligipääsu keeleressursside arhiveerimiseks, majutamiseks ja töötlemiseks pakutakse asutusevälistele sihtgruppidele eelkõige kasutajate kuuluvuse alusel ja eelistatakse autoriseeritavat kuuluvust teadus- ja arendusasutuse töötajate hulka. Teenuse avaliku funktsiooni tagamiseks investeeritakse autoriseerimissüsteemi ja ligipääsuportaali arendamisse, samuti on-line kasutajatoesse.

• teadlastele, kes on huvitatud keeleressursside kasutusest nii keele uurimise kui keeletehnoloogia-alase uurimistöö raames. Seda kasutajate sihtgruppi tuleb koolitada eelkõige ligipääsu ja keeleressursside teaduskasutuse võimaluste osas. Ligipääsu Keskusse kogutud keeleressursside kasutamiseks pakutakse asutusevälistele sihtgruppidele samuti eelkõige kasutajate kuuluvuse alusel ja eelistatakse autoriseeritavat kuuluvust teadus- ja arendusasutuse töötajate hulka. Soositud on ka haridusasutuste kasutajad ning mitmete eesti keele kasutajaskonnale avalikku huvi pakkuvate (ning riigi rahastatud) ressursside puhul ka avalikkus. CLARIN ERICu Eesti keskusena tuleb tagada ligipääs ka ERICu partnerriikide teaduskasutajatele. Teenuse avaliku funktsiooni tagamiseks investeeritakse autoriseerimissüsteemi ja ligipääsuportaali arendamisse.

• ettevõtlusega seotud isikutele, kes on huvitatud ressursside rakendamisest oma (keeletehnoloogilistes) toodetes. Seda kasutajate sihtgruppi tuleb koolitada eelkõige keeleressursside rakendamisvõimaluste ja kasutuslitsentside tingimuste osas. Ligipääs kommertskasutajatele ja kommertsrakenduste arendamiseks saab olema deklareeritud vastavat tüüpi kasutuslitsentside kaudu. Eelkõige kommertskasutuse selge reguleerimise huvist lähtuvalt investeeritakse juriidilisse oskusteabesse kommertskasutuse litsentside väljatöötamisel ja keerulisematel (üksik)juhtudel ka juriidilisse nõustamisse.